ƏLİLLİYİN SƏBƏBLƏRİ

Şəxsin əlilliyi aşağıdakı səbəblərdən birinə əsasən müəyyən edilir:

 1. Ümumi səbəblər:
 • ümumi xəstəlik;
 • istehsalat zədəsi;
 • peşə xəstəliyi;
 • Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar;
 • hərbi xidmət dövrü ilə əlaqədar;
 • hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar;
 • terror hadisəsi ilə əlaqədar;
 1. Xüsusi səbəblər:
 • Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar;
 • 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar;
 • hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə əlaqədar;
 • Çernobıl AES-də hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə yetirməklə əlaqədar.